« terug naar vorige pagina

Onze visie

Onze praktijk levert bereikbare, adequate, persoonlijke en continue huisartsenzorg. Er wordt binnen de praktijk intensief samengewerkt met andere zorgdisciplines zodat er direct kan worden overlegd, dan wel worden doorverwezen. Binnen de praktijk zijn de huisartsen leidend, coördineren zij de eerstelijns zorg en bewaken ze de kwaliteit. De huisartsen laten zich bij de uitvoering van hun zorgtaken optimaal ondersteunen door medisch (POH, assistentes) en niet-medisch personeel (praktijkmanager, schoonmaakster). 

De huisartsenzorg biedt, ten einde op een veelheid van medische vragen te kunnen antwoorden, een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. Daarnaast biedt de huisartsenzorg begeleiding aan mensen en hun omgeving tijdens en na hun ziekte.

Met kennis van de levensloop van de patiënt wordt de zorg door huisartsen geplaatst in het bredere kader van de eigen leefomgeving en de sociale context. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de zorg en wijken alleen af van de richtlijnen waar dat noodzakelijk is. Het gaat om deskundige zorg op maat met aandacht voor de individuele patiënt.