« terug naar vorige pagina

Onze visie

De maatschap huisartsen levert binnen een eerstelijns gezondheidscentrum bereikbare, adequate, persoonlijke en continue huisartsenzorg. Er wordt binnen het centrum intensief samengewerkt met andere zorgdisciplines zodat er direct kan worden overlegd dan wel doorverwezen. Binnen het centrum zijn de huisartsen leidend, coördineren zij de eerstelijns zorg en bewaken ze de kwaliteit. De huisartsen laten zich bij de uitvoering van hun zorgtaken optimaal ondersteunen door medisch (POH, assistenten) en niet medisch personeel (praktijkmanager, schoonmaakster). De huisartsen staan open voor nieuwe ontwikkelingen en willen een voortrekkersrol vervullen bij het opzetten van nieuwe zorginitiatieven, zowel binnen als buiten de praktijk.

De huisartsenzorg biedt, ten einde op een veelheid van medische vragen te kunnen antwoorden, een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. Daarnaast biedt de huisartsenzorg begeleiding aan mensen en hun omgeving tijdens en na hun ziekte.

Met kennis van de levensloop van de patiënt wordt de zorg door huisartsen geplaatst in het bredere kader van de eigen leefomgeving en sociale context. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de zorg en wijken alleen af van de richtlijnen waar dat noodzakelijk is. Het gaat om deskundige zorg op maat met aandacht voor de individuele patiënt.