« terug naar vorige pagina

Kwaliteit

NHG-keurmerk
Wij zijn er trots op dat wij het NHG-keurmerk hebben, wat betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitseisen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

NHG

Pluspraktijk
Wij vinden het van groot belang dat de huisartsenzorg optimaal toegankelijk is  en wij voldoen aan de Kwaliteitscriteria van de Zorgverzekeraars. Verzekeraars hebben samen met huisartsen en patiëntenvertegenwoordigers geïnventariseerd aan welke voorwaarden de praktijkvoering zou moeten voldoen om vanuit het oogpunt van de patiënt optimale service te bieden. Wij geloven dat goed toegankelijke huisartsenzorg, waar patiënten graag gebruik van maken, hand in hand gaat met doelmatigheid en kwaliteit.

Na een uitgebreid onderzoek bij patienten door het  bureau ARGO  van de universiteit Groningen  is onze praktijk erkend als PLUS praktijk. Dat betekent dat de praktijkvoering, de benadering en behandeling van de patienten zowel door de artsen als door de andere medewerkers voldoet aan een aantal strenge normen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Lees de samenvatting van het  Argo-rapport

Zilveren Kruis

Nivel
Onze Praktijk doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Wat is het doel van NIVEL Zorgregistratie?
Het doel van NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het NIVEL verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland. De eerste lijn is de plek waar mensen het eerste naar toegaan met gezondheidsklachten. Onze huisartsenpraktijk werkt mee aan de NIVEL Zorgregistraties door gegevens over de geleverde zorg te verstrekken aan het NIVEL. Voor uitgbreidere informatie over het NIVEL zie http://www.nivel.nl/dossier/privacy

nivel-logo

Zorgkaart Nederland
ZorgkaartNederland.nl is een onafhankelijk platform dat streeft naar het meest complete online zorgoverzicht van het zorgaanbod in Nederland. De website wordt maandelijks bezocht door meer dan 800.000 bezoekers en bevat naast meer dan 123.000 waarderingen en keuzehulpen van patiëntorganisaties ook tal van weblogs (van zorgverleners én cliënten/patiënten) over de kwaliteit van de zorg. Zie http://www.zorgkaartnederland.nl/

zorgkaart